Nederlânsk–Frysk wurdboek

Fryske oersetting fan it Nederlânske wurd pluizen

Nederlânsk → Frysk

It wurd pluizen koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.