Nederlânsk–Frysk wurdboek

Fryske oersetting fan it Nederlânske wurd kluiven

Nederlânsk → Frysk

It wurd kluiven koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.