Nederlânsk–Frysk wurdboek

Fryske oersetting fan it Nederlânske wurd drijten

Nederlânsk → Frysk

It wurd drijten koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.