Nederlânsk–Frysk wurdboek

Fryske oersetting fan it Nederlânske wurd delven

Nederlânsk → Frysk

It wurd delven koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.