Ingelsk–Frysk wurdboek

Fryske oersetting fan it Ingelske wurd hew

Ingelsk → Frysk

It wurd hew koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.