Wurdboek Frysk–Esperanto

Esperanto‐ersetting fan it Fryske wurd sprute

Frysk → Esperanto

It wurd sprute koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.