Wurdboek Frysk–Esperanto

Esperanto‐ersetting fan it Fryske wurd meie

Frysk → Esperanto

It wurd meie koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.