Wurdboek Frysk–Esperanto

Esperanto‐ersetting fan it Fryske wurd begjinne

Frysk → Esperanto
  
FryskEsperanto
(oanfange; oangean; oanpakke; begjin)
(oanbrekke; oanfange; oangean; begjin)