Wes‐Fries–Afrikaanse woordeboek

Afrikaanse vertaling van die West‐Friese woord strekke

Wes‐Fries → Afrikaans

Die woord strekke kon deur ons nie in die geselekteerde doeltaal vertaal word nie.