Wes‐Fries–Afrikaanse woordeboek

Afrikaanse vertaling van die West‐Friese woord frieze

Wes‐Fries → Afrikaans

Die woord frieze kon deur ons nie in die geselekteerde doeltaal vertaal word nie.