Wes‐Fries–Afrikaanse woordeboek

Afrikaanse vertaling van die West‐Friese woord erve

Wes‐Fries → Afrikaans

Die woord erve kon deur ons nie in die geselekteerde doeltaal vertaal word nie.