La conjugaison du verbe frison occidental rêde

Des formes irrégulières sont imprimées en rouge.
Ynfinityf
NammefoarmDoelfoarm
rêderêden
Yndikatyf
NotiidDoetiid
(ik) rêd(ik) rette, rêde
(do) rêdst(do) rettest, rêdest
(hy) rêdt(hy) rette, rêde
(wy) rêde(wy) retten, rêden
(jimme) rêde(jimme) retten, rêden
(sy) rêde(sy) retten, rêden
Ymperatyf
rêd
Mulwurden
FuortsettendOfslutend
rêdend(e)(hat) rêden, ret