De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd wind

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) wind /waɪnd/(I) wound /waʊnd/
(thou) windest /ˈwaɪndɪst/(thou) woundest /ˈwaʊndɪst/, woundst /waʊndst/
(he) winds /waɪndz/, windeth /ˈwaɪndɪθ/(he) wound
(we) wind(we) wound
(you) wind(you) wound
(they) wind(they) wound
Subjunctive
PresensPreterite
windwound
Imperative
find
Participles
PresentPast
winding /ˈwaɪndɪŋ/wound