De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd understand

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) understand /ɐndəˈstænd/(I) understood /ɐndəˈstʊd/
(thou) understandest /ɐndəˈstændɪst/(thou) understoodest /ɐndəˈstʊdɪst/, understoodst /ɐndəˈstʊdst/
(he) understands /ɐndəˈstændz/, understandeth /ɐndəˈstændɪθ/(he) understood
(we) understand(we) understood
(you) understand(you) understood
(they) understand(they) understood
Subjunctive
PresensPreterite
understandunderstood
Imperative
understand
Participles
PresentPast
understanding /ɐndəˈstændɪŋ/understood