De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd slink

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) slink /slɪŋk/(I) slunk /slɐŋk/
(thou) slinkest /ˈslɪŋkɪst/(thou) slunkest /ˈslɐŋkɪst/, slunkst /slɐŋkst/
(he) slinks /slɪŋks/, slinketh /ˈslɪŋkɪθ/(he) slunk
(we) slink(we) slunk
(you) slink(you) slunk
(they) slink(they) slunk
Subjunctive
PresensPreterite
slinkslunk
Imperative
slink
Participles
PresentPast
slinking /ˈslɪŋkɪŋ/slunk