De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd sink

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) sink /sɪŋk/(I) sank /sæŋk/
(thou) sinkest /ˈsɪŋkɪst/(thou) sankest /ˈsæŋkɪst/, sankst /sæŋkst/
(he) sinks /sɪŋks/, sinketh /ˈsɪŋkɪθ/(he) sank
(we) sink(we) sank
(you) sink(you) sank
(they) sink(they) sank
Subjunctive
PresensPreterite
sinksank
Imperative
sing
Participles
PresentPast
sinking /ˈsɪŋkɪŋ/sunk /sɐŋk/