De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd sing

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) sing /sɪŋ/(I) sang /sæŋ/
(thou) singest /ˈsɪŋɪst/(thou) sangest /ˈsæŋɪst/, sangst /sæŋst/
(he) sings /sɪŋz/, singeth /ˈsɪŋɪθ/(he) sang
(we) sing(we) sang
(you) sing(you) sang
(they) sing(they) sang
Subjunctive
PresensPreterite
singsang
Imperative
sing
Participles
PresentPast
singing /ˈsɪŋɪŋ/sung /sɐŋ/