De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd shrink

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) shrink /ʃɹɪŋk/(I) shrank /ʃɹæŋk/
(thou) shrinkest /ˈʃɹɪŋkɪst/(thou) shrankest /ˈʃɹæŋkɪst/, shrankst /ʃɹæŋkst/
(he) shrinks /ʃɹɪŋks/, shrinketh /ˈʃɹɪŋkɪθ/(he) shrank
(we) shrink(we) shrank
(you) shrink(you) shrank
(they) shrink(they) shrank
Subjunctive
PresensPreterite
shrinkshrank
Imperative
shrink
Participles
PresentPast
shrinking /ˈʃɹɪŋkɪŋ/shrunk /ʃɹɐŋk/