De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd shred

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) shred /ʃɹɛd/(I) shred, shredded /ˈʃɹɛdɪd/
(thou) shreddest /ˈʃɹɛdɪst/(thou) shreddest, shredst /ʃɹɛdst/, shreddedst /ˈʃɹɛdɪdst/
(he) shreds /ʃɹɛdz/, shreddeth /ˈʃɹɛdɪθ/(he) shred, shredded
(we) shred(we) shred, shredded
(you) shred(you) shred, shredded
(they) shred(they) shred, shredded
Subjunctive
PresensPreterite
shredshred, shredded
Imperative
shred
Participles
PresentPast
shredding /ˈʃɹɛdɪŋ/shred, shredded