De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd reave

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) reave /ɹiːv/(I) reft /ɹɛft/, reaved /ɹiːvd/
(thou) reavest /ˈɹiːvɪst/(thou) reftest /ˈɹɛftɪst/, reftst /ɹɛftst/, reavedst /ˈɹiːvɪdst/
(he) reaves /ɹiːvz/, reaveth /ˈɹiːvɪθ/(he) reft, reaved
(we) reave(we) reft, reaved
(you) reave(you) reft, reaved
(they) reave(they) reft, reaved
Subjunctive
PresensPreterite
reavereft, reaved
Imperative
reave
Participles
PresentPast
reaving /ˈɹiːvɪŋ/reft, reaved