De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd read

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) read /ɹiːd/(I) read /ɹɛd/
(thou) readest /ˈɹiːdɪst/(thou) reddest /ˈɹɛdɪst/, readst /ɹɛdst/
(he) reads /ɹiːdz/, readeth /ˈɹiːdɪθ/(he) read /ɹɛd/
(we) read /ɹiːd/(we) read /ɹɛd/
(you) read /ɹiːd/(you) read /ɹɛd/
(they) read /ɹiːd/(they) read /ɹɛd/
Subjunctive
PresensPreterite
read /ɹiːd/read
Imperative
read
Participles
PresentPast
reading /ˈɹiːdɪŋ/read