De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd burn

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) burn /bɜːn/(I) burnt /bɜːnt/, burned /bɜːnd/
(thou) burnest /ˈbɜːnɪst/(thou) burntest /ˈbɜːntɪst/, burntst /bɜːntst/, burnedst /ˈbɜːnɪdst/
(he) burns /bɜːnz/, burneth /ˈbɜːnɪθ/(he) burnt, burned
(we) burn(we) burnt, burned
(you) burn(you) burt, burned
(they) burn(they) burnt, burned
Subjunctive
PresensPreterite
burnburnt, burned
Imperative
burn
Participles
PresentPast
burning /ˈbɜːnɪŋ/burnt, burned