De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd bring

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) bring /bɹɪŋ/(I) brought /bɹɔːt/
(thou) bringst /bɹɪŋst/(thou) broughtest /ˈbɹɔːtɪst/, broughtst /bɹɔːtst/
(he) brings /bɹɪŋz/, bringeth /ˈbɹɪŋɪθ/(he) brought
(we) bring(we) brought
(you) bring(you) brought
(they) bring(they) brought
Subjunctive
PresensPreterite
bringbrought
Imperative
bring
Participles
PresentPast
bringing /ˈbɹɪŋɪŋ/brought