De ferfoarming fan it Nederlânske tiidwurd zouten

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Aantonende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(ik) zout(ik) zoutte
(jij) zout(jij) zoutte
(hij) zout(hij) zoutte
(wij) zouten(wij) zoutten
(gij) zout(gij) zouttet
(zij) zouten(zij) zoutten
Aanvoegende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(dat ik) zoute(dat ik) zoutte
(dat jij) zoute(dat jij) zoutte
(dat hij) zoute(dat hij) zoutte
(dat wij) zouten(dat wij) zoutten
(dat gij) zoutet(dat gij) zouttet
(dat zij) zouten(dat zij) zoutten
Gebiedende wijs
zout
Deelwoorden
TegenwoordigVerleden
zoutend(e)(hebben) gezouten