De ferfoarming fan it Nederlânske tiidwurd stijven

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Aantonende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(ik) stijf(ik) steef, stijfde
(jij) stijft; stijf (jij)(jij) steef, stijfde
(hij) stijft(hij) steef, stijfde
(wij) stijven(wij) steven, stijfden
(gij) stijft(gij) steeft, stijfdet
(zij) stijven(zij) steven, stijfden
Aanvoegende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(dat ik) stijve(dat ik) steve, stijfde
(dat jij) stijve(dat jij) steve, stijfde
(dat hij) stijve(dat hij) steve, stijfde
(dat wij) stijven(dat wij) steven, stijfden
(dat gij) stijvet(dat gij) stevet, stijfdet
(dat zij) stijven(dat zij) steven, stijfden
Gebiedende wijs
AlgemeenMeervoud
stijfstijft
Deelwoorden
TegenwoordigVerleden
stijvend(e)(hebben) gesteven, gestijfd