De ferfoarming fan it Nederlânske tiidwurd spijten

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Aantonende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(het) spijt(het) speet
Aanvoegende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(het) spijte(dat het) spete
Verleden deelwoord
(heeft) gespeten