De ferfoarming fan it Nederlânske tiidwurd slinken

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Aantonende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(ik) slink(ik) slonk
(jij) slinkt; slink (jij)(jij) slonk
(hij) slinkt(hij) slonk
(wij) slinken(wij) slonken
(gij) slinkt(gij) slonkt
(zij) slinken(zij) slonken
Aanvoegende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(dat ik) slinke(ik) slonke
(dat jij) slinke(jij) slonke
(dat hij) slinke(hij) slonke
(dat wij) slinken(wij) slonken
(dat gij) slinket(gij) slonket
(dat zij) slinken(zij) slonken
Gebiedende wijs
AlgemeenMeervoud
slinkslinkt
Deelwoorden
TegenwoordigVerleden
slinkend(e)(zijn) geslonken