De ferfoarming fan it Nederlânske tiidwurd kunnen

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Aantonende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(ik) kan(ik) kon
(jij) kunt, kan; kun, kan (jij)(jij) kon
(hij) kan(hij) kon
(wij) kunnen(wij) konden
(gij) kunt(gij) kondt
(zij) kunnen(zij) konden
Aanvoegende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(dat ik) kunne(dat ik) konne
(dat jij) kunne(dat jij) konne
(dat hij) kunne(dat hij) konne
(dat wij) kunnen(dat wij) konden
(dat gij) kunnet(dat gij) kondet
(dat zij) kunnen(dat zij) konden
Deelwoorden
TegenwoordigVerleden
kunnend(e)(hebben) gekund