De ferfoarming fan it Nederlânske tiidwurd kerven

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Aantonende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(ik) kerf(ik) korf, kerfde
(jij) kerft; kerf (jij)(jij) korf, kerfde
(hij) kerft(hij) korf, kerfde
(wij) kerven(wij) korven, kerfden
(gij) kerft(gij) korft, kerfdet
(zij) kerven(zij) korven, kerfden
Aanvoegende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(dat ik) kerve(dat ik) korve, kerfde
(dat jij) kerve(dat jij) korve, kerfde
(dat hij) kerve(dat hij) korve, kerfde
(dat wij) kerven(dat wij) korven, kerfden
(dat gij) kervet(dat gij) korvet, kerfdet
(dat zij) kerven(dat zij) korven, kerfden
Gebiedende wijs
AlgemeenMeervoud
kerfkerft
Deelwoorden
TegenwoordigVerleden
kervend(e)(hebben) gekorven, gekerfd