De ferfoarming fan it Dútske tiidwurd mögen

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indikativ
PräsensImperfektum
(ich) mag(ich) mochte
(du) magst(du) mochtest
(er) mag(er) mochte
(wir) mögen(wir) mochten
(ihr) mögt(ihr) mochtet
(sie) mögen(sie) mochten
Konjunktiv
PräsensImperfektum
(ich) möge(ich) möchte
(du) mögest(du) möchtest
(er) möge(er) möchte
(wir) mögen(wir) möchten
(ihr) möget(ihr) möchtet
(sie) mögen(sie) möchten
Partizipien
ErstesZweites
mögend(haben) gemocht