De ferfoarming fan it Dútske tiidwurd dreschen

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indikativ
PräsensImperfektum
(ich) dresche(ich) drasch, drosch
(du) drischst(du) draschst, droschst
(er) drischt(er) drasch, drosch
(wir) dreschen(wir) draschen, droschen
(ihr) drescht(ihr) drascht, droscht
(sie) dreschen(sie) draschen, droschen
Konjunktiv
PräsensImperfektum
(ich) dresche(ich) drösche, dräsche
(du) dreschest(du) dröschest, dräschest
(er) dresche(er) drösche, dräsche
(wir) dreschen(wir) dröschen, dräschen
(ihr) dreschet(ihr) dröschet, dräschet
(sie) dreschen(sie) dröschen, dräschen
Imperativ
drisch (Einzahl)
drescht (Mehrzahl)
dreschen Sie (förmlich)
Partizipien
ErstesZweites
dreschend(haben) gedroschen