Persoonlike voornaamwoorde

PersoonNominatiefObjekvorm
1ste persoon enkelvoudekmy
2de persoon enkelvoud, informeeljyjou
2de persoon enkelvoud, formeeluu
3de persoon enkelvoud, manlikhyhom
3de persoon enkelvoud, vrouliksyhaar
3de persoon enkelvoud, onsydigditdit
1ste persoon meervoudonsons
2de persoon meervoud, informeeljullejulle
2de persoon meervoud, formeeluu
3de persoon meervoudhullehulle