De ferfoarming fan it Afrikaanske tiidwurd wil

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Teenwoordige tydVerlede tyd
wilwou
Verlede deelwoord
gewil