Die vervoeging van die Afrikaanse werkwoord skep

Onreëlmatige vorme is rooi gedruk.
Teenwoordige tyd
skep
Verlede deelwoord
geskep, geskape