De ferfoarming fan it Afrikaanske tiidwurd moet

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Teenwoordige tydVerlede tyd
moetmoes