Die vervoeging van die Afrikaanse werkwoord moet

Onreëlmatige vorme is rooi gedruk.
Teenwoordige tydVerlede tyd
moetmoes