Die vervoeging van die Afrikaanse werkwoord kan

Onreëlmatige vorme is rooi gedruk.
Teenwoordige tydVerlede tyd
kankon