La conjugaison du verbe afrikaans

Des formes irrégulières sont imprimées en rouge.
Teenwoordige tydVerlede tyd
hethad
Verlede deelwoord
gehad