Die vervoeging van die Afrikaanse werkwoord

Onreëlmatige vorme is rooi gedruk.
Teenwoordige tydVerlede tyd
hethad
Verlede deelwoord
gehad