Information about the word rieken naar (Dutch → Esperanto: odori kiel)

Synonym: ruiken naar

Part of speechverb

Usage samples

Hij schudde bedenkelijk zijn hoofd, liever dan iets te zeggen dat zou kunnen rieken naar majesteitsschennis.